Întărirea cooperării şi coordonării între Convenţiile Basel, Rotterdam şi Stockholm

Data publicarii : 30 Mar 2016

La nivel internațional

Convenţiile de la Basel, Rotterdam şi Stockholm sunt acorduri multilaterale de mediu, care împărtăşesc obiectivul comun de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului împotriva substanţelor chimice periculoase şi deşeurilor periculoase.

Acest aşa-numit "proces de sinergii", are drept scop consolidarea punerii în aplicare a celor trei Convenţii la nivel naţional, regional şi global, prin oferirea unei orientării politice coerente, creşterea eficienţei în acordarea de sprijin pentru Părţile la Convenţii, reducerea poverii administrative şi maximizarea utilizării efective şi eficiente a resurselor la toate nivelurile.

Pentru a îmbunătăţi cooperarea şi coordonarea între Convenţiile de la Basel, Rotterdam şi Stockholm, Conferinţele respective ale Părţilor au luat o serie de decizii.

Deciziile privind întărirea cooperării și coordonării între cele trei Convenții (denumite în continuare „deciziile privind sinergiile”) au fost luate în considerare și adoptate de Conferințele Părților la Convenția de la Basel (Decizia BC-IX/10, iunie 2008), Convenția de la Rotterdam (Decizia RC- 4/11, octombrie 2008) și Convenția de la Stockholm (Decizia SC-4/34, mai 2009), fără modificări de fond.

Acest decizii se referă la sinergiile la nivel național, regional și global în următoarele arii tematice:

 • probleme organizatorice în domeniu;
 • probleme tehnice;
 • probleme de gestionare a informațiilor și de sensibilizare a publicului;
 • aspecte administrative;
 • luarea deciziilor.

Reuniunile extraordinare simultane ale Conferințelor Părților la Convențiile de la Basel, Rotterdam și Stockholm

Reuniunile extraordinare simultane ale Conferințelor Părților la Convențiile de la Basel, Rotterdam și Stockholm au avut loc în Bali, Indonezia, între 22 și 24 februarie 2010, în coordonare cu sesiunea specială a celei de-a unsprezecea sesiune specială a Consiliului de Administrare a UNEP/Forumul Ministerial Global pentru Mediu.

Principalele rezultate ale reuniunilor sunt Deciziile BC.Ex-1/1, RC.Ex-1/1 și SC.Ex-1/1 aferente următoarelor domenii tematice:

 • activități comune:
 • funcții comune de conducere:
 • servicii comune;
 • sincronizarea ciclurilor bugetare;
 • audituri comune;
 • aranjamente de revizuire.

Deciziile privind sinergiile adoptate în anul 2011

În anul 2011, Conferințele Părților la Convențiile de la Basel, Rotterdam și Stockholm au adoptat decizii identice pe fond pentru continuarea cooperării și coordonării (BC-10/29, RC-5/12 și SC-5/27) între Convenții. Printre altele, aceste decizii au aprobat modul de organizare intermediară a Secretariatelor celor trei Convenții, activitățile transversale și activitățile comune care să fie incluse în programele de lucru ale fiecărei Convenții, termenii de referință pentru revizuirea procesului sinergiilor, respectiv modul de organizare a reuniunilor extraordinare simultane ale Conferințelor Părților în 2013. Mai mult, prin deciziile adoptate, i s-a solicitat Secretarului Executiv al Convențiilor de la Basel, Rotterdam și Stockholm, până la 31 decembrie 2011, în consultare cu Părțile la cele trei Convenții, să pregătească o propunere pentru organizarea Secretariatelor celor trei Convenții, inclusiv nivelurile de personal, numărul și structura, care urmează să fie pusă în aplicare până la 31 decembrie 2012.

Deciziile omnibus privind sinergiile adoptate în anul 2013

În 2013, reuniunile extraordinare simultane și reuniunile ordinare ale Conferințelor Părților la Convențiile de la Basel, Rotterdam și Stockholm au avut loc spate-în-spate. O decizie omnibus substanțial identică privind consolidarea cooperării și coordonării între cele trei Convenții (BC.Ex-2/1, RC.Ex-2/1 și SC.Ex-2/1) a fost adoptată de cele trei Conferințe ale Părților. Printre altele, Conferințele Părților au aprobat abordarea managementului bazat pe matrice și organizarea secretariatului, respectiv au adoptat recomandări privind acțiunile ulterioare pentru revizuirea aranjamentelor privind sinergiile. O nouă revizuire a aranjamentelor sinergii vor fi efectuate de către conferințele părților la reuniunile lor în 2017. Conferințele Părților au adoptat, de asemenea, măsuri în domeniile:

 

 • întăririi cooperării și coordonării între organismele tehnice ale celor trei Convenții;
 • cooperării extinse;
 • transparenței și responsabilității; și
 • facilitării resurselor financiare pentru substanțele chimice și deșeuri.

Deciziile privind sinergiile adoptate în anul 2015

În 2015, reuniunile ordinare ale celor trei Conferințe ale Părților au fost organizate spate-în-spate, inclusiv sesiuni comune pentru probleme comune. Nu au mai avut loc reuniuni extraordinare simultane ale Conferințelor Părților. Părțile au luat șase decizii identice care vizează întărirea coordonării și cooperării între Convenții, privind:

 • cooperarea și coordonarea internațională (BC-12/17 RC-7/9 SC-7/27);
 • punerea în aplicare a abordării integrate a finanțării (BC-12/18, RC-7/8, SC-7/22);
 • întărirea cooperării și coordonării între Convențiile de la Basel, Rotterdam și Stockholm (BC-12/20, RC-7/10 si SC 7/28);
 • mecanismul de schimb de informații (BC-12/20, RC-7/11, in SC-7/29);
 • “de la știință la acțiune” (BC-12/22, RC-7/12, SC-7/30);
 • locul de desfășurare și data următoarelor reuniuni ale Conferințelor Părților la Convențiile de la Basel, Rotterdam și Stockholm (BC-12/22, SC-7/31, RC-7/13).

Conferințele Părților au adoptat în mod suplimentar decizii armonizate într-o serie de domenii, inclusiv asistența tehnică, centrele regionale, memorandumurile de înțelegere între Conferințele Părților la Convenții și UNEP/FAO și programele de lucru și a bugetele celor trei Convenții, inclusiv 17 activități comune. De asemenea, Conferințele Părților au adoptat termenii de referință pentru revizuirea aranjamentelor privind sinergiile, care ar trebui să aibă loc în 2017, reuniunile ordinare ale acestora. Aceste întâlniri vor avea loc într-un format similar ca și în 2015, oferind sesiuni comune pentru probleme comune.

La nivel național

La nivel naţional, cele trei Convenţii au fost ratificate de România (Legea nr. 6/1991 – Convenţia de la Basel; Legea nr. 91/2003 – Convenţia de la Rotterdam; Legea nr. 261/2004 – Convenţia de la Stockholm) şi sunt gestionate de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

În baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1659/2010, s-a constituit Grupul de Lucru comun privind sinergiile între Convenţiile Basel, Rotterdam şi Stockholm, s-a desemnat un coordonator al grupului, precum şi componenţa acestuia ce include Punctul Focal Naţional pentru Convenţia de la Basel, Autoritatea Naţională Desemnată pentru Convenţia de la Rotterdam şi Punctul Focal Naţional pentru Convenţia de la Stockholm.

Membrii Grupului de lucru comun privind sinergiile între Convenţiile Basel, Rotterdam şi Stockholm au următoarele atribuţii:

 1. colaborează în vederea coordonării implementării Deciziei BC-IX/10, adoptată la Conferinţa Părţilor la Convenţia Basel, Deciziei RC-4/11 adoptată la Conferinţa Părţilor la Convenţia Rotterdam şi Deciziei SC-4/34 adoptată la Conferinţa Părţilor la Convenţia Stockholm;
 2. colaborează în vederea coordonării implementării Deciziei Omnibus BC.Ex-1/1 adoptată la Conferinţa Părţilor la Convenţia Basel, Deciziei Omnibus RC.Ex-1/1 adoptată la Conferinţa Părţilor la Convenţia Rotterdam  şi  Deciziei Omnibus SC.Ex-1/1 adoptată la Conferinţa Părţilor la Convenţia Stockholm;
 3. colaborează în vederea eficientizării procesului de coordonare a implementării prevederilor celor trei Convenţii internaţionale, la care România este Parte, la nivel naţional;
 4. colaborează în vederea pregătirii poziţiei României şi participă, în măsura în care este posibil, pe domeniul fiecăruia de activitate, la reuniunile organizate de cele trei Convenţii internaţionale;
 5. colaborează în vederea pregătirii rapoartelor naţionale privind stadiul implementării celor trei Convenţii;
 6. coordonează asigurarea unei strânse colaborări şi cooperării între toţi factorii implicaţi în implementarea prevederilor celor trei Convenţii internaţionale (ministere, agenţii locale/regionale, autorităţi locale, autorităţi vamale, agenţi economici);
 7. colaborează în vederea coordonării acţiunilor de implementare a diverselor proiecte ce se desfăşoară în domeniul celor trei Convenţii internaţionale;
 8. colaborează în vederea elaborării legislaţiei naţionale specifice, precum şi a planurilor şi strategiilor, în domeniul celor trei Convenţii internaţionale;
 9. colaborează în vederea elaborării de răspunsuri, ca urmare a solicitărilor transmise de către Secretariatele celor trei Convenţii internaţionale.

În noiembrie 2010, România, prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a transmis prima raportare voluntară referitoare la activităţile realizate sau planificate la nivel naţional pentru implementarea deciziilor privind sinergiile.