Emisii industriale - IED

În 1996, Uniunea Europeană a adoptat un cadru general pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării (Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării -IPPC) care prevede măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevenirii și a controlului integrat al poluării pentru a obține un nivel ridicat de protecție a mediului considerat în întregul său.

Obiectivul Directivei 96/61/CE - IPPC este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenite de la activităţile specificate în Anexa I a Directivei IPPC.

Scopul sistemului integrat este implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă şi sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deşeurilor, pentru activităţile specificate în Anexa I, pentru atigerea unui nivel ridicat de protecție a mediului considerat în întregul său.

Având în vedere că Directiva 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial, din motive de claritate și de coerență, aceasta directivă a fost codificată, prin Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (Directiva IPPC codificată).

Directiva IPPC se bazează pe mai multe principii:

(1) o abordare integrată;

(2) cele mai bune tehnici disponibile;

(3) flexibilitate și;

(4) participarea publicului la luarea deciziei de mediu.

Această abordare integrată trebuie să asigure că toate problemele de mediu care pot fi relevante pentru o instalaţie IPPC sunt luate în considerare, că priorităţile sunt stabilite în mod corespunzător de către operator în cadrul exploatării instalaţiei şi că se ţine seama atât de costuri cât şi avantajele diferitelor obţiuni. Când vorbim de avantaje în cadrul prevenirii şi controlului integrat al poluării avem în vedere că activităţile trebuie să se desfăşoare în condiţii economice şi tehnice viabile, dar şi în condiţiile avantajelor pentru mediu, cum ar fi consum redus de materii prime, utilizarea eficientă a energiei, prevenirea şi chiar reducerea la minim a emisiilor.

Stabilirea condiţiilor de autorizare, inclusiv a valorilor limită de emisie se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile, definite de Directiva IPPC. Comisia Europeană organizează un schimb de informații între Statele Membre ale UE și sectoarele industriale vizate cu privire la cele mai bune tehnici disponibile, monitorizarea aferentă și progresul tehnicilor respective. Centrul European IPPC reprezintă “catalizatorul” pentru schimbul de informaţii privind cele mai bune tehnici disponibile sub Directiva IPPC şi elaborarea documentelor de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BREF-BAT).

Directiva IPPC permite autorităţilor publice competente cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu să ia în considerare la determinarea condiţiilor de autorizare:

(a) caracteristicile tehnice ale instalației,

(b) localizarea geografică a acesteia și

(c) condițiile locale de mediu.

Alături de schimbul de informaţii, Directiva IPPC promovează accesul publicului la informaţie, participarea publicului şi accesul la justiţie, în legătură cu procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor de mediu, și să fie informat cu privire la consecințele deciziilor de mediu şi are acces la:

(a) solicitările autorizaţiilor integrate de mediu pentru a-şi exprima opinia;

(b) rezultatele monitorizării emisiilor;

(c) Registrul Poluaţilor Emişi şi Transferaţi (EPER). etc.

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED), a fost adoptată la 24 noiembrie 2010, publicată în Jurnalul Oficial la 17 decembrie 2010 şi a intrat în vigoare la 6 ianuarie 2011. Directiva IED a fost transpusă la nivel naţional prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Legislaţie europeană

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED), a fost adoptată la 24 noiembrie 2010, publicată în Jurnalul Oficial la 17 decembrie 2010 şi a intrat în vigoare la 6 ianuarie 2011 – RO, EN;

Comunicarea Comisiei 2014/C 136/03 - Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situația de referință prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industrial – RO, EN;

Raportare:

Decizia 2012/795/UE de instituire a tipului, formatului și periodicității informațiilor care sunt furnizate de către statele membre în scopul raportării cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2010/75/UE privind emisiile industrial – RO, EN.

Decizia 2011/631 de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru raportarea cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării – RO, EN.

 

Informaţii referitoare la Documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile, în cadrul Centrului Comun de Cercetare (JRC – Joint Research Centre) – Biroul European IPPC (EIPPCB)

 

Decizii de punere in aplicare ale CE, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE - privind emisiile industriale

Decizia 2012/119/UE de stabilire a normelor privind orientările referitoare la colectarea datelor, precum şi la întocmirea documentelor de referinţă BAT şi la asigurarea calităţii acestora prevăzute în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale - RO, EN;

 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2015/2119/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producerea de panouri pe bază de lemn – RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2014/738/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului - RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2014/768/UE de stabilire a tipului, formatului și frecvenței informațiilor care trebuie furnizate de statele membre cu privire la tehnicile de gestionare integrată a emisiilor aplicate în rafinăriile de țiței și de gaz, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului- RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2014/687/UE, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea celulozei, hârtiei și cartonului - RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/163/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu– RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/84/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru tăbăcirea pieilor– RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2013/732/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru producerea de cloralcali– RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/134/UE, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei – RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/135/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea fontei și a oțelului– RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei Decizia 2021/2326 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului  - RO, EN
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2019/2031 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria alimentară, a băuturilor și a laptelui în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului - RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2022/2110 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru industria de prelucrare a metalelor feroase - RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2017/2117 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari - RO, EN;
 • Documentul de referință al Comisiei Europene - Raport de referință privind monitorizarea emisiilor în aer şi apă de la instalaţiile IED - EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2020/2009 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru tratarea de suprafață utilizând solvenți organici, inclusiv conservarea lemnului și a produselor din lemn cu produse chimice - RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2022/2508 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru industria textilă - RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2022/2427 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru sistemele comune de gestionare și tratare a gazelor reziduale din sectorul chimic - RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2019/2010 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor - RO, EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2018/1147 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului - RO, EN.

Alte Decizii de punere în aplicare ale Comisiei Europene

 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/249/UE privind stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în sensul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale – RO, EN.

[27.03.2019] Ghidul privind modalitatea de acordare a derogărilor în anumite circumstanțe specifice în care aplicarea nivelurilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile ar conduce la costuri disproporționat de mari față de beneficiile aduse mediului și privind acordarea derogărilor temporare pentru testarea și utilizarea unor tehnici emergente și a celor trei modele de evaluare a raportului cost-beneficiu pentru aplicarea derogărilor de la valorile limită de emisie (VLE) şi criteriile de stabilire a costurilor disproporţionat de mari în comparaţie cu beneficiile pentru mediu, pentru cele trei studii de caz și conținutul justificării care trebuie să facă parte, ca anexă, din actul de reglemetare

[13.04.2017]  Decizii de punere în aplicare ale Comisiei Europene, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale

 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2017/302/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor - RO | EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2016/902/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului - RO | EN;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2016/1032/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru industria metalelor neferoase- RO | EN.

[07.05.2019] Informații referitoare la Planul Național de Tranziție prevăzut de art. 32 din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale