Protocolul PRTR

Protocolul privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi (PRTR), adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificat prin Legea nr. 112/2009. - RO | EN

Legea nr. 112 din 14/04/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

România a ratificat prin Legea nr. 112/2009, Protocolul PRTR, devenind astfel Parte a respectivului Protocol. Protocolul PRTR prevede la art. 17, paragraful 2, ca în cadrul întâlnirilor Părților, pe baza rapoartelor elaborate de Părţi, să se evalueze în mod continuu implementarea și dezvoltarea acestui Protocol. Astfel a fost pregătit Raportul actualizat al României pentru cea de-a treia sesiune a Întâlnirii Părţilor Protocolului PRTR, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998”, - RO | EN