E-PRTR

România, în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene a implementat la nivel naţional, Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE (Regulamentul EPRTR).

Regulamentul EPRTR instituie un registru al emisiilor și transferurilor de poluanți la nivel comunitar (denumit "PRTR european/EPRTR") sub forma unei baze de date electronice accesibile publicului și stabilește regulile sale de funcționare, în scopul de a pune în aplicare Protocolul CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferului de poluanți și de a facilita participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul, precum și de a contribui la prevenirea și reducerea poluării mediului.

Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi înlocuieşte, atât la nivel European cât şi naţional, vechiul Registru al Poluanţilor Emişi (denumit Registrul EPER), îmbunătăţindu-l.

Legislație

Protocolul privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi (PRTR), adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificat prin Legea nr. 112/2009

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE (Regulamentul E-PRTR) - RO; EN

Decizia Comisiei 2010/205/UE cu privire la chestionarul de raportare asociat Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului – RO; EN