Proiect de ordin privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate din Masivul Ceahlău: ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău și Parcul Național Ceahlău cu rezervațiile naturale 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641 Polița cu crini și 2.661 Lacul Izvorul Muntelui.

Data publicarii : 05 Jan 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de ordin privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate din Masivul Ceahlău: ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău și Parcul Național Ceahlău cu rezervațiile naturale 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641 Polița cu crini și  2.661 Lacul Izvorul Muntelui.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate și  la adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro