Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1124/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu" şi "Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis".

Data publicarii : 14 Sep 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1124/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu" şi "Decizie privind recuperarea sumelor acordate cu titlu de finanţare din Fondul pentru mediu, ce constituie ajutor de stat/de minimis".

ReferatPROIECT OMAnexa nr.1124 

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoanele de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) sunt: doamna Andreea Coman, adresă de e-mail: andreea.coman@afm.ro  și doamna Emilia Pavel, adresă de e-mail: emilia.pavel@afm.ro