Proiect de Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

Data publicarii : 10 Feb 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante.

Ordin | Referat de aprobare | Anexa referat

Observațiile persoanelor fizice şi juridice pot fi transmise în termen de 30 zile de la data postării pe site, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru primirea comentariilor și observațiilor este d-nul Nicolae Manta, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 0214089546, e-mail: nicolae.manta@mmediu.ro.