Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice, proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2121/2022

Data publicarii : 24 May 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice, proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2121/2022. 

Proiect OM I Referat 

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Direcția Planul Național de Redresare și Reziliență.

Persoana de contact pentru primirea de opinii/propuneri/sugestii referitoare la proiectul de ordin este: dl. Tiberius Emanuel Șerban, șef serviciu, adresă de e-mail:  dgpnrr@mmediu.ro , telefon contact: 0723 168 015.