Vizualizati toate paginile din cadrul Economie circulară, ordonate dupa data publicarii:
13 Jan 2020

Comunicări Comisia Europeană

COM (2019) 640 final, Comunicarea Comisiei Pactul ecologic european: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN

30 Dec 2019

Planul de acțiune pentru economia circulară

În comunicarea privind Acordul verde european https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en, Comisia Europeană s-a angajat să adopte un nou Plan de acțiune pentru economia circulară care va accelera tranziția către o economie circulară consolidând baza industrială a Uniunii Europene ...

24 Jul 2019

Declarația Alianței pentru circularitate în domeniul maselor plastice

În decembrie 2018 Comisia Europeană ca parte a eforturilor sale permanente de reducere a deșeurilor de materiale plastice, de creștere a ponderii materialelor reciclate și de stimulare a inovării a lansat o alianță prin care a reunit părțile interesate din sectorul industriei materialelor plastice. Alianța pentru ci...

09 Mar 2018

Comunicări Comisia Europeană

Pachetul privind economia circulară, adoptat de Comisia Europeană la 2 decembrie 2015, este menit să sprijine tranziția către o economie circulară în Uniunea Europeană. Acest pachet include propuneri legislative privind deșeurile, cu obiective pe termen lung în materie de reducere a depozitării deșeurilor și de creș...

17 Jan 2018

Strategia UE pentru plastic în contextul economiei circulare

In data de 16 ianuarie 2017, Comisia Europeana a publicat Strategia UE pentru plastic în contextul economiei circulare, care prezintă modul în care plasticul și produsele din plastic trebuie să fie concepute, produse, utilizate și reciclate. Până în 2030, toate ambalajele din plastic ar trebui să devină reciclabile....