Planul de acțiune pentru economia circulară

Data publicarii : 30 Dec 2019

În comunicarea privind Acordul verde european

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en, Comisia Europeană s-a angajat să adopte un nou Plan de acțiune pentru economia circulară care va accelera tranziția către o economie circulară consolidând baza industrială a Uniunii Europene (UE), contribuind în același timp la combaterea schimbărilor climatice și la păstrarea mediului natural.

Noul plan de acțiune va avea în vedere ciclul de viață al produselor și materialelor, asigurând utilizarea durabilă a resurselor și abordarea sectoarelor care consumă resurse, precum textile, construcții, electronice și materiale plastice. Planul de acțiune pentru economia circulară va intra în strategia industrială a Uniunii Europene și va fi adoptat împreună cu aceasta.

Comisia Europeană a lansat pentru o perioadă de patru săptămâni (23 decembrie 2019-20 ianuarie 2020) consultarea publică a foii de parcurs (roadmap). Foaia de parcurs descrie problema care trebuie abordată și obiectivele care trebuie îndeplinite, explică de ce este necesară acțiunea UE, conturează opțiunile politice și descrie principalele caracteristici ale strategiei de consultare.

Comisia va rezuma într-un raport modul în care contribuțiile primite pe parcursul consultării vor fi luate în considerare pentru dezvoltarea ulterioară și reglarea fină a inițiativei și, dacă este cazul, de ce nu pot fi reținute anumite sugestii. Feedback-ul primit va fi publicat pe site-ul:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_en