Vizualizati toate paginile din cadrul Vânătoare, ordonate dupa data publicarii:
11 Sep 2023

Anuntul nr. DGB/SAFC nr. 178376/18.08.2023

Anuntul nr. DGB/SAFC nr. 178376/18.08.2023 Anexa nr. 1 la Anuntul nr. SAFC 178376/18.08.2023 fișa fc nr. 7 Bradu fișa fc nr. 15 Poiana fișa fc nr. 17 Sângătin fisa fc nr. 25 Sinaia fișa fc nr. 28 Bazna fișa fc nr. 30 Moșna fișa fc nr. 31 Ațel fișa fc nr. 32 Dârlos fișa fc nr. 33 Dumbrăveni fișa fc nr. 37 Pelișor fiș...

18 Aug 2023

Anuntul nr. SAFC/178333/31.07.2023

Anuntul nr. SAFC/178333/31.07.2023 Anexa la Anuntul SAFC/178333/31.07.2023 fc 4 Dumbrava fc 8 Zemes fc 12 Băilești fc 23 Dobrotesti fc 28 Vlasinesti fc 30 Crâmpoaia fc 46 Furculesti

19 May 2023

Anunț

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează, în temeiul art. 8 alin (1) lit a) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului m...