Proiectul “Construirea unui depozit național de eliminare a deșeurilor slab și mediu radioactive”.

Data publicarii : 09 Apr 2015

[21.07.2017] 

Ministerul Mediului pune la dispoziția publicului interesat traducerea în limba română a Deciziei finale privind acest proiect, conform cerințelor procedurii Convenției Espoo.

[18.05.2017] Ministerul Mediului a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Bulgaria Decizia finală privind acest proiect, conform cerințelor procedurii Convenției Espoo.

Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului no. 7-7/2016    (EN) | 

MM face demersuri pentru traducerea în lb română a deciziei, traducere  care va fi afișată pe site imediat ce va finalizată.

 

[11.11.2016]

In conformitate cu prevederile art. 6 la Convenția ESPOO, România, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, trebuie să transmită părții bulgare, condițiile de realizare a proiectului și măsurile de reducere a impactului asupra mediului pentru acest proiect pe teritoriul românesc. Aceste condiții și măsuri vor fi incluse în decizia finală ce urmează a fi emisă de autoritatea de mediu din Bulgaria.

Conditii

[20.09.2016]

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor  pune la dispozitia publicului

1. Traducerea în lb. română a răspunsurilor părții bulgare la întrebările publicului român care au fost considerate nesatisfăcătoare în cadrul dezbaterii publice sau care nu au primit raspuns 

2. Traducerea în lb română  a răspunsurilor părtii bulgare  la întrebările formulate de publicul interesat în perioada de consultare de după dezbaterile publice

[25.08.2016]

Prezentari Intreprinderea de Stat  Deseuri radioactive,Bulgaria  

Prezentarea nr.  1 RO | Prezentarea nr. 2 RO | Prezentarea nr. 3 RO

[22.08.2016] 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor  pune la dispozitia publicului

 

·         Raspunsul Ministerul Mediului  si Apelor din Bulgaria  la solicitarile MMAP din  29.06.2016 si 13.07.2016

·         Răspunsurile părții bulgare la întrebările publicului român care au avut răspunsuri considerate de public nesatisfăcătoare în cadrul dezbaterii publice sau care nu au primit raspuns

·         Răspunsurilor părtii bulgare  la întrebările formulate de publicul interesat în perioada de consultare de după dezbaterile publice   

MMAP face demersuri pentru traducerea in lb română a celor două documente, traducere  care va fi afișată pe site imediat ce va finalizata

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo pentru proiectul “Construirea unui depozit național de eliminare a deșeurilor slab și mediu radioactive propus de Compania de Stat –Deșeuri Radioactive – Radiana, Kozloduy -Bulgaria" , Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor  pune la dispozitia publicului înregistrarea audio a Dezbaterii publice, precum și Răspunsurile din timpul dezbaterii publice de la Craiova

Înregistrare audio  Dezbatere publica  09 iunie 2016, Craiova | Intrebari si Raspunsuri Craiova

Comentarii primite din partea publicului*

*Pentru a da posibilitatea formularii  de comentarii din partea publicului român într-un termen  suplimentar  a fost prelungită perioada de primire a comentariilor ce vor fi transmise către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  si Agentia pentru Protectia Mediului  Dolj  până la data de 15 iunie 2016”.

 

[23.05.2016] 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicul interesat despre desfăşurarea Dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul Propunerea de investiţie pentru construirea unui depozit naţional de deşeuri radioactive în zona localităţii Kozlodui, titular: Compania de Stat «Deşeuri radioactive» (SE RAW), Republica Bulgaria, în data de 09 iunie 2016, începând cu orele 12.00 la Filarmonica Oltenia, str. Calea Unirii nr. 16, municipiul CRAIOVA, județul Dolj.

·         Rezumat non-tehnic Raport pentru Evaluarea Impactului de Mediu a Propunerii Investitionale pentru construirea depozitului final national de ingropare deseuri radioactive de slaba si medie activitate – DNDRA;

·         Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului inconjurator legat de propunerea pentru investitii in constructia unui depozit national de ingropare a deseurilor de grad scazut si mediu de radioactivitate – NH RAO, Efect cumulativ, partea a VI-a

·         Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a propunerii de investitie pentru construirea depozitului final national de ingropare deseuri radioactive de slaba si medie activitate – DNDRA, Impact Transfrontalier, partea VII

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, prin poştă la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Direcţia Controlul Poluării şi Evaluare Impact, B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti  si pe email la adresa gabriela.osiceanu@mmediu.ro sau  la APM Dolj, Str. Petru Rareş nr. 1, judeţul Dolj, fax 0251/41 9035 sau e-mail: office@apmdj.anpm.ro, până la data de 07 iunie 2016.

 

[12.04.2016] Răspuns Bulgaria la solicitarea României -MMAP nr. 9328/CPP/11.03.2016

[21.01.2016] Raspunsul Ministerul Mediului si Apelor din Bulgaria la solicitarea MMAP  nr. 9328/CPP/17.12.2015

Solicitarea MMAP- nr. 9328/CPP/17.12.2015

[06.10.2015] Raspunsul Ministerului Mediului si Apelor din Bulgaria la solicitarea  MMAP  nr. 3715/GLG/27.05.2015 privind documentatia EIA revizuita - EN

Anexe raspuns Bulgaria

Adresa de inaintare la Raspunsul Ministerului Mediului si Apelor din Bulgaria

Verdict  No 15645/2013  of The Supreme Administrative Court of Bulgaria - EN

[04.06.2015]  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a transmis ministerului omolog din Bulgaria adresa prin care solicită completarea documentației revizuite  pentru acest proiect,conform cerinţelor procedurii Convenţiei ESPOO.

Răspuns MMAP

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Bulgaria o nouă  Notificare, conform cerinţelor  Convenţiei ESPOO cu privire la proiectul “Construirea unui depozit național de eliminare a deșeurilor slab și mediu radioactive”  ca urmare a soluției date de instanțele de judecată din Bulgaria, de reconsiderare a Deciziei EIA nr. 21-9/2011 emisă de Ministerul Mediului  și Apelor din Bulgaria. 

Reluarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest proiect (inclusiv a procedurii transfrontiere) este o urmare a necesității asigurării participării publicului din Bulgaria în procedură, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare.

  Notificare nouă  | Raspuns MMAP  | Raspuns Clarificari Bulgaria | Termeni  de referintă  EN  | Raport EIA EN | Sedinte dezbateri publice BULGARIA EN

Comentariile publicului referitoare la notificarea de mai sus pot fi transmise pe adresa de e-mail gabriela.osiceanu@mmediu.ro până la data de 08.05.2015.

MMAP, în contextul respectării prevederilor Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată prin Legea nr. 86/2000, pune la dispoziția  publicului român informațiile complete privind aspectele de mediu ale proiectului rezultate din procedura EIA în context transfrontier, derulată în perioada 2009-2011:

http://www.mmediu.ro/beta/domenii/evaluarea-impactuluiasupramediului/evaluareimpact-proiecte/depozitul-de-deseuri-kozlodui-bulgaria

 

Decizia privind evaluarea impactului asupra mediului no. 7-7/2016    (EN)

 

MM face demersuri pentru traducerea în lb română a deciziei, traducere  care va fi afișată pe site imediat ce va finalizată.