Centrala Hidroelectrică Djerdap 2

04.11.2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului Notificarea Ministerului Protecției Mediului din Serbia, conform art.3 al Convenției Espoo, în cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră, pentru proiectul ”Revitalizarea, modernizarea, creșterea capacității și a nivelului de eficiență a unităților generatoare ale Centralei Hidroelectrice Djerdap 2”, Republica Serbia”. 

Descarcă document - Notificare

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentul afişat spre consultare, la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro, până la data de 20 noiembrie 2021.