Proiect de Ordin privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă - Amara - Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara și 2.260 Lacul Jirlău-Vişani

Data publicarii : 21 Dec 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă - Amara - Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara și 2.260 Lacul Jirlău-Vişani.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării proiectului de act normativ, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate, la adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro