Ministerul Mediului implementează, începând cu luna mai 2016, proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate", COD SIPOCA 21

Data publicarii : 14 Mar 2019

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cod SIPOCA 21.

Prin implementarea acestuia se vizează asigurarea cadrului necesar pentru întocmirea unitară a documentelor de planificare a gestionarii deșeurilor la nivel județean și al municipiului București și implicit punerea în aplicare a obiectivelor, țintelor și măsurilor propuse prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 942/ 2017.

Pentru a veni în întâmpinarea autorităților locale și a factorilor implicați în managementul deșeurilor la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, sunt organizate conferințe regionale de instruire și diseminare a PNGD și a ghidurilor de bune practici. Acestea s-au desfasurat in perioada 11-28 februarie in Suceava, Targu Mures, Oradea, Sfantu Gheorghe, Bacau, Galati, Constanta, Bucuresti, Targu Jiu, Craiova.

SIPOCA 21- Prezentare proiect | SIPOCA 21 - Prezentare PNGD | SIPOCA 21 Prezentare Ghiduri