Proiect SUERD

Titlul proiectului: AP 5 Managementul Riscurilor de Mediu din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Cod proiect: DTP-PAC2-PA5

 

România, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, asigură, în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, co-coordonarea Ariei prioritare 5 – Managementul riscurilor de mediu din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria.

În acest sens, a fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „AP 5 – Managementul Riscurilor de Mediu din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării”, proiect finanțat prin Programul Transnațional Dunărea.

Proiectul se va implementa în parteneriat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria.

Obiectivul proiectului „AP 5 – Managementul Riscurilor de Mediu din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării” este de a sprijini coordonarea continuă a activităților desfășurate în cadrul acestei Arii Prioritare, pentru a facilita un sistem stabil, eficient și inovator de guvernanță, în scopul de a consolida cooperarea în domeniul gestionării riscurilor de mediu, naturale sau tehnologice, luând în considerare efectele schimbărilor climatice în bazinul Dunării.

Proiectul finanțat de Uniunea Europeană are menirea de a îmbunătăți cooperarea în domeniul gestionării inundațiilor și a secetelor, a răspunsului la dezastre, a adaptării la schimbările climatice și gestionării poluărilor  accidentale în Bazinul Dunării.

Prin proiectul „AP 5 – Managementul Riscurilor de Mediu din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării” se urmărește, în principal:

  • asigurarea coordonării continue a celor 14 de țări dunărene (inclusiv activități de comunicare);
  • o mai mare implicare a principalelor părți interesate (stakeholderi) și a membrilor Grupului de Coordonare în punerea în aplicare a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării;
  • consolidarea cooperării internaționale în domeniul ce vizează protecția împotriva inundațiilor și a secetei, precum și a celei legate de poluările accidentale;
  • organizarea reuniunilor Grupului de Coordonare și ale altor reuniuni tehnice/strategice;
  • sprijinirea pregătirii și implementării proiectelor transnaționale;
  • asigurarea vizibilității activităților și realizărilor Ariei Prioritare.

 

Durată proiect: 2020-2022 (36 luni)

Lider de proiect: Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria

Partener proiect: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, România

Observator permanent: Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), cu sediul la Viena

Bugetul total al proiectului: 350.000 euro

Bugetul alocat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: 134.000 euro, din care 113.900 euro (85%) UE și 20.100 euro (15%) co-finanțare națională

 

Mai multe informații pe https://environmentalrisks.danube-region.eu/

 

Descarcă documentul

Mai multe informații puteți găsi în broșura de mai jos

BROȘURĂ LIMBA ROMÂNĂ           BROȘURĂ LIMBA ENGLEZĂ

 

 


Vizualizati toate paginile din cadrul Proiect SUERD, ordonate dupa data publicarii: