SIPOCA596

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de lider de proiect și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în calitate de partener, derulează Proiectul “Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de riscurile specifice ministerului și a situațiilor privind starea mediului”, cod SIPOCA/MySMIS nr. 596/127554. Proiectul are ca scop îmbunătățirea capacității ministerului în gestionarea situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice acestuia și a tipurilor de risc unde ministerul asigură funcția de sprijin, precum și a situațiilor privind starea mediului.

Proiectul propus contribuie la dezvoltarea și introducerea unor standarde în coordonarea și diseminarea informațiilor privind managementul protecției mediului în vederea protejării cetățenilor și a bunurilor materiale atât în situațiile de urgență generate de tipurile de risc specifice ministerului, cât și în situațiilor privind starea mediului (poluările accidentale, radioactivitate şi calităţii aerului).


Vizualizati toate paginile din cadrul SIPOCA596, ordonate dupa data publicarii:
23 Nov 2023

Livrabile rezultate în urma implementării proiectului

Prestatori ANM - EPMC Raportul privind Analiza și evaluarea fondului activ al legislației europene și naționale referitoare la gestionarea situațiilor de urgență, precum și analiza privind rolurile tuturor structurilor administrative implicate în managementul situațiilor de urgență generate de tipurile de risc speci...

23 Jul 2021

Stadiu Iulie 2021

Până în prezent, la nivelul proiectului a fost elaborat și se află în procedură de validare Livrabilul nr. 1 „Servicii de consultanță și expertiză pentru elaborarea unei propuneri legislative și a unui studiu de eficientizare administrativă a managementului situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifi...