Ministerul Mediului derulează proiectul ”Elaborarea metodologiei de realizare/revizuire a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (PJGD)” (SIPOCA 21), proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă

Data publicarii : 14 Mar 2019

Prin implementarea proiectului se vizează asigurarea cadrului necesar pentru întocmirea unitară a documentelor de planificare a gestionarii deșeurilor la nivel județean și al municipiului București și implicit punerea în aplicare a obiectivelor, țintelor și măsurilor propuse prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 941/20 decembrie 2017.

În vederea elaborării Metodologiei de realizare/revizuire a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (R5) au fost organizate o serie de workshop-uri pentru consultarea factorilor implicați în managementul deșeurilor la nivelul fiecărui județ și al municipiului București. Workshop-urile organizate la nivel regional au avut ca obiective prezentarea draft-ului Metodologiei,  discutarea dificultăților întâmpinate în perioada anterioară în elaborarea, implementarea și monitorizarea PJGD-urilor, colectarea de propuneri de îmbunătățire care să fie incluse în textul final al metodologiei.

Aceste intalniri au avut loc in perioada 4 - 15.10.2018, la Iași, Galați, Oradea,  Târgu Mureș, Timișoara, Craiova, Ploiești și București.

SIPOCA 21 prezentare proiect 4.10.2018 | Metodologie PJGD | Metodologie programe judetene de prevenire a generarii deseurilor