Comunicat de presă - Modul de desfășurare a reuniunilor la nivelul administrațiilor locale dovedește necesitatea urgentă de asumare cu seriozitate a responsabilităților de către toți factorii implicați

Data publicarii : 20 Nov 2019

În perioada octombrie – decembrie a anului în curs sunt planificate reuniuni la nivelul administrațiilor locale cu scopul prezentării și discutării noii metodologii referitoare la stabilirea aglomerărilor și a posibilelor implicații în vederea implementării Proiectului SIPOCA 588 – ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește  planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”.  

La aceste reuniuni participă reprezentanți ai consiliilor județene, prefecturilor și ai operatorilor regionali și locali care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor de apă și canalizare, care deservesc localități din cadrul județelor, precum și reprezentanți ai Ministerului Apelor și Pădurilor, Administrației Naționale ”Apele Române”( A.N.A.R.) și experți ai Băncii Mondiale. Pănă în prezent, au fost organizate astfel de reuniuni în județele Giurgiu, Dâmbovița, Covasna, Harghita, Brașov, Sibiu, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Alba, Vrancea, Vaslui, Bacău, Buzău și Olt.

Până la sfârșitul anului, reuniuni similare vor fi organizate în județele Dolj, Gorj, Hunedoara, Timișoara, Arad, Caraș-Severin, Mehedinți, Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Prahova și Teleorman.

Dintre aspectele rezultate în urma dezbaterilor, punctăm câteva dintre acestea care au făcut referire la importanța specificului instituțional al fiecărui județ, de necesitatea îmbunătățirii procesului de colaborare între autoritățile centrale și cele locale, asumarea și conștientizarea responsabilității ce revine primăriilor, problemele și neajunsurile implicate de realizarea registrului sistemelor individuale adecvate (IAS) de colectare și epurare a apelor uzate.

În cadrul discuțiilor, Ministerul Apelor și Pădurilor în calitatea sa de lider de proiect, a subliniat importanța asigurării unei reprezentări corespunzătoare la întâlnirile cu reprezentanții factorilor implicați la nivel local,  organizate în vederea implementării Proiectului SIPOCA 588. De asemenea, a fost reiterată necesitatea din partea autorităților locale de a transmite cu celeritate informațiile solicitate în cadrul întâlnirilor, precum și informațiile digitalizate sau copii ale hărților cu rețelele de canalizare existente în aglomerările din fiecare județ.

În paralel cu aceste întâlniri, reprezentanții Băncii Mondiale vor efectua vizite în teren la operatori (aproximativ 90 la nivelul întregii țări), însoțiți de reprezentanți ai A.N.A.R., pentru a clarifica unele aspecte tehnice și pentru a elabora propunerea finală a listei de aglomerări mai mari de 2.000 locuitori echivalenți și pentru a evalua încărcarea organică care definește mărimea acestor aglomerări.

S-a menționat că este absolut necesară coordonarea la toate nivelurile, astfel încât România să demonstreze faptul că, în ciuda întârzierilor în îndeplinirea anagajamentelor asumate în procesul de integrare europeană, este gata să recupereze aceste întârzieri și își însușește cu responsabilitate toate angajamentele necesare în acest sens. În mod particular, capacitatea de a pune în practică proiecte durabile depinde de asumarea cu seriozitate a responsabilităților de către toți factorii implicați.

Reamintim faptul că din punct de vedere al activităților proiectului, acestea se desfășoară pe trei direcții importante:

–  redelimitarea aglomerărilor umane – foarte necesară în contextul în care România a pierdut din anul aderării aproximativ 3 milioane de locuitori, aspect care, împreună cu scăderea activităților industriale, a condus în prezent la diferențe mari în dimensiunea și organizarea aglomerărilor;

– realizarea unui sistem de colectare, prelucrare și raportare a datelor– rapid și eficient, care să evidențieze progresele în conformarea aglomerărilor;

– elaborarea unei strategii naționale privind alimentarea cu apă, colectarea și epurarea apelor uzate urbane și a unei strategii financiare pentru prioritizarea și finanțarea măsurilor de conformare.

Rezultatele proiectului au în vedere rezolvarea situației de infringement, declanșată de Comisia Europeană legată atât de implementarea prevederilor Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, precum și de îmbunătățirea calității resurselor de apă prin reducerea poluării cauzate de descărcările de ape uzate neepurate provenite din aglomerările umane.