Vizualizati toate paginile din cadrul Evaluare impact, ordonate dupa data publicarii:
09 Mar 2015

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020

[23.12.2015] Ministerul Mediului, Apelor Pădurilor pune la dispoziţia publicului decizia de emitere a avizului de mediu pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020. Decizite de emitere aviz de mediu [08.12.2015] În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru acest program,...

15 Dec 2014

Proceduri de autorizare

[22.02.2017] Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilație și platformă de răcitori (Lucrare de ventilație și climatizare Hala IV). S.N.N. S.A. Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti a depus solicitarea de reautorizare pentru activitatea de producere a combustibilului nuclear, înregistrată în...

15 Dec 2014

Centrala Paks, Ungaria

[04.01.2017] În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră pentru proiectul „Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria (Centrala Paks II)", Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit din partea Ministerului Agriculturii din Ung...

15 Dec 2014

Fabrica de combustibil nuclear, Ucraina

Proiectul "Construcția unei fabrici de combustibil nuclear în Kirovograd Oblast", Ucraina Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a primit din partea Ministerului Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina notificarea și raportul de evaluare a impactului asupra mediului. NOTIFICATION en EIA Report

15 Dec 2014

Dezafectare Unităţi 1-4 Kozlodui, Bulgaria

Decizia finala | Conditiile părții române Proiectul bulgar "Propunere de investiţie pentru dezafectarea Unităţilor 1 – 4 la Kozlodui" [ 23.09.2013 ] Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Bulgaria, răspunsurile la observațiile și comentariile României pr...

15 Dec 2014

Centrala Nucleara Kozloduy

Proiectul «Constructia unei unitati nucleare de ultima generatie la Kozloduy, Bulgaria» [26.06.2015] Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a primit din partea Ministerului Mediului şi Apelor din Bulgaria Decizia finala privind acest proiect, conform cerințelor procedurii Convenției Espoo. Decizie finala EN [29.12...

15 Dec 2014

Proiectul Certej

Informaţii privind proiectul "Exploatarea minereurilor auro – argintifere din perimetrul Certej", comuna Certeju de Sus, judeţul Hunedoara Procedura de reglementare pentru proiectul "Exploatarea minereurilor auro – argintifere din perimetrul Certej", comuna Certeju de Sus, judeţul Hunedoara (denumit în continuare Pr...

15 Dec 2014

Centrala de la Hmelniţki, Ucraina

Proiectul de investiţie "Construire blocuri 3 şi 4 la Centrala Nucleară din Hmelniţki, Ucraina" [ 10.05.2017 ] Ministerul Mediului a primit pe căi diplomatice de la Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale din Ucraina urmatoarea notă referitoare la acest proiect. NV 747 [ 03.07.2012 ] Raportul privind evaluarea i...