Proceduri de autorizare

Data publicarii : 15 Dec 2014

[22.02.2017]

Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilație și platformă de răcitori (Lucrare de ventilație și climatizare Hala IV).

  • S.N.N. S.A. Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti a depus solicitarea de reautorizare pentru activitatea de producere a combustibilului nuclear, înregistrată în cadrul MMSC cu nr. 12668/MF/04.11.2014, procedură ce nu a putut fi derulată până la finalizarea lucrărilor propuse prin proiectul “Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilație și platformă de răcitori (Lucrare de ventilație și climatizare Hala IV).
  • MMAP a emis Acordul de mediu nr. 1/07.01.2016 pentru proiectul “Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilație și platformă de răcitori (Lucrare de ventilație și climatizare Hala IV)”.
  • Prin Ordinul MMAP nr. 2310 din 29.11.2016 se deleagă Agenției pentru Protecția Mediului Argeș competența derulării anumitor etape din procedura de emitere a autorizației de mediu pentru funcţionarea SNN SA - Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti, strada Câmpului nr.1, orașul Mioveni, județul Argeș.
  • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării a transmis APM Argeș toată documentația care a stat la baza emiterii Acordului de mediu nr. 1 din 07.01.2016.
  • Informaţii suplimentare despre continuarea procedurii de autorizare se regăsesc pe pagina de internet a A.P.M. Argeș.
  • Ordinul MMAP nr. 2310 din 29.11.2016


 

 

Institutul de Cercetari Nucleare Pitesti (ICN), sucursala a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN)

[16.05.2015]

Vezi Proiectul de HG privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru
Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară – Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare

[16.05.2015] În cadrul derulării procedurii de autorizare punem la dispoziţia publicului interesat următoarele documente:

Autorizația de mediu_draft

Fisa de prezentare și declarația_completata

Autorizatia de gospodărire a apelor

Autorizatii_avize_alte_autoritati_1

Autorizatii_avize_alte_autoritati_2

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind draftul autorizației de mediu pot fi transmise la adresa de e-mail camelia.hintea@mmediu.ro, până la data de 16 iulie 2015.

 

[13.05.2015] În cadrul derulării procedurii de autorizare punem la dispoziţia publicului interesat următoarele documente:

Fisa de prezentare și declarațiaBilantul de mediuRaportul la bilantul de mediu

Activitatea SCN – RAAN este reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 1352/2006.

Procedura de autorizare

- În luna iulie 2010 Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti a notificat Ministerul Mediului şi Pădurilor asupra intenţiei de a demara procedura de obţinere a unei noi autorizaţii de mediu pentru activităţile de cercetare / dezvoltare în domeniul nuclear desfăşurate pe amplasamentul de la Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş.

- În luna august 2010 Ministerul Mediului şi Pădurilor a comunicat către SCN – RAAN care este conţinutul minim al documentaţiei pentru emiterea autorizaţiei de mediu, în conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

- În luna iulie 2011 SCN – RAAN a depus documentaţia necesară solicitată de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.

- În luna septembrie 2011 Ministerul Mediului şi Pădurilor deleagă competenţa pentru derularea anumitor etape din procedura de autorizare către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti.

- Informaţii suplimentare despre continuarea procedurii de autorizare se regăsesc pe pagina de internet a A.R.P.M. Piteşti.

 

SNN S.A.-FCN Piteşti

Informaţii privind procedura de autorizare derulată pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” S.A. – Sucursala “Fabrica de combustibil nuclear” Piteşti

Hotărârea de Guvern nr. 1061 din 19.10.2011 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională “Nuclearelectrica” S.A. – Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear” Piteşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 793 din 09.11.2011, este:

Hotărârea de Guvern nr. 1061/19.10.2011 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru SNN S.A.- Sucursala FCN Piteşti