Înregistrări – atestări

[26.01.2016] Actualizare Date de contact ale Secretariatului Comisiei de Înregistrare în Registrul Național a elaboratorilor de studii pentru protecția mediului: gabriela.osiceanu@mmediu.ro, oana.toader@mmediu.ro, telefon 021.408.95.88.

Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului  [actualizat 2 Mai 2019]
*Certificatele de înregistrare pentru persoanele fizice și juridice înscrise în Registrul Național în urma deciziei Comisiei din data de 15.02.2018, precum și pentru persoanele fizice și juridice ale căror solicitări de reînnoire au fost evaluate de Comisie la aceeiași dată vor fi emise în termen de 30 zile de la data postării Registrului în pagina de web a Ministerului Mediului.

Situația solicitărilor de înscriere în Registrul Național elaboratori studii impact protecția mediului și a solicitărilor de reînnoire a certificatelor de înregistrare  [actualizată 4 Martie 2019]

Lista persoanelor fizice şi juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene care desfăşoară activităţi de elaborare a studiilor pentru protecţia mediului pe teritoriul României

Lista persoanelor fizice şi juridice rezidente în state UE care elaborează studii pentru protecția mediului

 ORDIN_1230_2020ORDIN_1287_2021 

LISTA INSTITUȚIILOR PUBLICE/PRIVATE SPECIALIZATE ÎN ELABORAREA DOCUMENTAȚIILOR PENTRU FUNDAMENTAREA SOLICITĂRII AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ŞI A AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ATESTATE CONFORM ordinelor  1230/2020 și 1287/2021 (actualizată februarie 2024)

Liste experti certificati baraje A si B - iulie 2022

Liste experti avizati baraje C si D - iulie 2022

Lista corpului de experti atestati EHEM - iulie 2022

 


Vizualizati toate paginile din cadrul Înregistrări – atestări, ordonate dupa data publicarii:
18 Sep 2023

Atestare experți siguranța digurilor

Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor prin Direcţia Generală Ape organizează concursul în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic atestat pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, conform prevederilor ...

18 Oct 2021

Experti atestati pentru elaborarea studiilor de mediu

În vederea respectării prevederilor Ordinului MMAP nr. 1134/20.05.2020 și pentru asigurarea transpatenței privind procesul de atestare, punem la dispoziţia celor interesați următorul document: Registrul experților atestați link: https://regexp.ro/pages/lista-experti Lista persoanelor fizice și juridice rezidente int...

29 May 2020

Înscrierea persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de mediu

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Ordinul MMAP nr. nr. 1134/20.05.2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, publicat în Monito...