Comisia Patrimoniului Speologic

Comisia Patrimoniului Speologic funcționează sub coordonarea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe baza unui regulament propriu, parte a ordinului de constituire. Comisia Patrimoniului Speologic este formată din specialiști ai Institutului de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Române, ai Federației Române de Speologie și ai altor instituții și organizații naționale cu competente în domeniul explorării, protecției și conservării patrimoniului speologic.

Comisia Patrimoniului Speologic este constituita  şi funcţionează în baza O.M. nr. 991/24.04.2020.

Componența Comisiei Patrimoniului Speologic, conf. Anexei nr. 1 la O.M. nr. 991/24.04.2020 privind modificarea Anexei nr.1 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2227/2016 pentru constituirea și funcționarea Comisiei Patrimoniului Speologic​:

 • Dr.. Marius VLAICU, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române 
 • Dr. Silviu CONSTANTIN, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române
 • Dr. Alexandru PETCULESCU, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române
 • Dr. Szilàrd-Lehel BÜCS, Asociația Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor
 • Dr. Teodora Oana MOLDOVAN, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române
 • Spencer COCA, Federația Română de Speologie
 • Dr. Maria Lidia NUȚU-DRAGOMIR, Federația Română de Speologie

PREȘEDINTE COMISIE:

 • Dr. Marius VLAICU 

OBIECTIVELE CPS CONF. ART. 2 DIN ANEXA NR. 2 LA OM. 2227/2016 SUNT:

 1. autorizarea activităților speologice în peșteri;
 2. încadrarea/reîncadrarea peșterilor în clase de protecție;
 3. evaluarea peșterilor în baza studiilor științifice asumate;
 4.  monitorizarea stării de conservare a peșterilor.

ATRIBUȚIILE CPS CONF. ART. 10 DIN ANEXA NR. 2 LA OM. 2227/2016 SUNT:

 1. stabilește încadrarea/reîncadrarea peșterilor sau sectoarelor de peșteri în clasele A, B, C și D în baza studiilor de fundamentare știintifică însușite;
 2. autorizează activitățile de cercetare științifică, explorare speologică, turism speologic specializat și documentare în peșterile cu clasă de protecție A;
 3. autorizează activitățile de explorare speologică, activităţile de documentare, cercetare ştiinţifică, amenajările turistice sau a altor forme de valorificare în peșterile cu clasă de protecție C;
 4. autorizează activitățile care necesită săpături, derocări sau colectări de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peşteri cu clasă de protecție A, B, C, D și neclasificate;
 5. autorizează activitățile de amenajare a infrastructurii pentru turism sau orice altă formă de utilizare ori exploatare a resurselor peşterilor cu clasă de protecție A, B, C, D și neclasificate;
 6. evaluează valorile de patrimoniu ale cavităților naturale, rezervelor speologice și a zonelor carstice sau asociate carstului, în scopul clasificării pesterilor;
 7. evidențiază elementele rare, vulnerabile sau reprezentative pentru peșteri și carstul românesc;
 8. identifică factorii de risc asupra peșterilor, carstului și elementelor de patrimoniu speologic, rezultați ca urmare a acțiunii umane, cum ar fi dar fără a se reduce la: poluare, activități industriale și economice, explorare neadecvată, modificarea factorilor climatici și ambientali.
 9. monitorizează toate activitățile și intervențiile antropice în peșteri și zonele de protecție aferente, care au implicații directe sau indirecte asupra integrității sau echilibrului natural al pesterilor, conform legii;
 10. monitorizează starea de conservare a pesterilor și a resurselor acesteia.

ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Comisia Patrimoniului Speologic, Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, E-mail: cps@mmediu.ro


Vizualizati toate paginile din cadrul Comisia Patrimoniului Speologic, ordonate dupa data publicarii:
31 Jan 2024

Anunț

În conformitate cu art. 43, alin. (5^2) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, este definită componența Comisiei Patrimoniului Speologic, ca fiind f...

18 Jul 2023

Anunț pentru selecția componenței Comisiei Patrimoniului Speologic

[15.02.2024] Raport de evaluare a candidaturilor privind componența Comisiei Patrimoniului Speologic [22.01.2024] Raport de evaluare contestație Traian BRAD [08.12.2023] Rezultate Finale- Componenta CPS dec. 2023 [17.11.2023] Rezultate selectie dosare CPS [31.10.2023] Anunt componenta CPS-2023- octombrie 2023 Raport...

04 Feb 2021

AUTORIZAȚII EMISE 2021

01 CMB-Pestera Tausoare 02 CSM Hunedoara-Activitati speologice 03 CSM Hunedoara-Speoturism 04 Transilvania Cave Diving-Pestera de la Bai-Speoturism 05 Infotabere SRL-Huda lui Papara-Speoturism 06 Infotabere SRL-Platoul Mehedinti-Speoturism 07 Infotabere SRL-Pestera Muierii-Speoturism 08 Infotabere SRL-Defileul Crisu...

12 Jun 2020

AUTORIZAȚII EMISE 2020

001 Robert Vass-Pestera Izbandis-Vizita 002 CCCL-Monitorizare lilieci 003 Silex Brasov - Avenul Mare de sub Coltii Tapului 004 Silex Brasov - Avenul Ghețatul Hades 005 Silex Brasov - Peștera din Valea Cotilor 006 Silex Brasov - Peștera Ponorul Suspendat 007 Silex Brasov - Peștera Ponorul Nou 008 Silex Brasov - Pește...

12 Jun 2020

AUTORIZAȚII EMISE 2019

Aut.001-Traian Brad-Cercetare stiintifica Aut.002-GESS-Explorare_documentare_topografie_TSS Aut.03-Traian_Brad-Cercetare_stiintifica-Colectare_fauna_subterana Aut.03-Traian_Brad-Cercetare_stiintifica-Colectare_fauna_subterana_rectificata Aut.004-CSA-Pestera Vantului-Explorare_Topografie_cercetare Aut.005-CSA-Explora...

08 May 2018

AUTORIZATII EMISE 2018

Aut.001-Robert_VASS-Izbucul_Izbandis-Documentare Aut.002-ASET-Pesteri_Apuseni-Explorare Aut.003-FSC_SpeoBucovina-Pestera_Liliecilor-Monitorizare Aut.004-CSPolitehnica-Sitemul_Varasoaia-Explorare Aut.005-CAPDD-Speoturism Aut.006-APMehedinti-Pestera_Balta_pestera_Gramei-Documentare Aut.007-CSA-Pesteri_Padurea_Craiului...

14 Jul 2017

PV Sedinte CPS

PV_sedinta_extraordinara_CPS_27.06.2017 PV_sedinta_extraordinara_CPS_28.03.2017 PV_sedinta_extraordinara_CPS_29.06.2017

14 Jul 2017

Proceduri

001.1-Procedura vot electronic 001-1-Procedura_emitere_atorizatie