ANUNȚ- solicitări de autorizare a activităților de turism speologic specializat în peșteri

Data publicarii : 02 Dec 2020

În conformitate cu Procedura pentru pentru autorizarea activităților de turism speologic specializat în peșteri (Procedura speoturism, în perioada 01.12.2020 – 31.12.2020, se pot depune solicitări pentru autorizarea activităților de turism speologic specializat la adresa de email cps@mmediu.ro.

Solicitările vor fi însoţite obligatoriu de un raport de activitate pentru perioada autorizată anterior (după caz), cuprinzând elementele minime prevăzute în Anexa 1 din procedură. Raportul va fi semnat de solicitant şi contrasemnat pentru conformitate de către un reprezentant al ariei (ariilor) protejate (director, biolog, şef pază).

Solicitările se primesc doar în cursul lunii decembrie 2020, cu termen de răspuns 31 ianuarie 2021.

Autorizaţiile se eliberează pentru intervalul de timp solicitat, dar nu mai mult decât perioada cuprinsă între 1 februarie a anului curent și 31 ianuarie a anului următor.