Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung

Data publicarii : 16 May 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Direcția Generală Ape, cu sediul în Bulevardul Libertății, Nr.12, Sector 5, București, în calitate de titular al proiectului revizuit al „Strategiei Naționale de Management al Riscului Ia Inundații pe termen mediu și lung” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru strategia mai sus menționată, conform Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

„ Primului draft al proiectului revizuit al „Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung” poate fi consultată la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, telefon: 0214089538, de luni până joi între orele IO00 - 1600 și vineri între orele IO00 - 1300 și pe www.mmediu.ro.

Comentariile și sugestiile publicului se primesc la sediul ministerului din Bulevardul Libertății, nr.12, sector 5, București, în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț și pe e-mail la adresa: directiaimmdatii@gmail.com.

Primul draft SEA