Strategia de Gospodărire a Apelor de pe teritoriul Republicii Serbia

Data publicarii : 21 Jan 2016
  • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, potrivit cerințelor Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 349/2009, a fost notificat de către Republica Serbia, în iulie 2015, asupra documentului “Strategia de gospodărire a apelor pentru teritoriul Republicii Serbia".

Notificare EN

Rezumatul strategiei EN

  • În ianuarie 2016 Ministerul Agriculturii și Protecției Mediului din Serbia a transmis părții române  raportul de mediu și Proiectul Strategia de Gospodărire a Apelor de pe teritoriul Republicii Serbia.
  • În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru „ Strategia de Gospodărire a Apelor de pe teritoriul Republicii Serbia”, punem la dispoziția publicului, spre consultare Raportul de mediu și Proiectul de Strategie, elaborate în conformitate cu prevederile Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003.

Raport de mediu EN

Proiect de Strategie EN

Publicul interesat poate trimite comentarii şi propuneri scrise la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării, cu sediul în B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București și electronic la adresa de e-mail: oana.toader@mmediu.ro, până pe data de 29 ianuarie 2016.