PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020

În cadrul procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2014-2020”, MMAP pune la dispoziţia publicului Raportul privind efectele  Programului de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2007-2013 pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015.”

Raportul privind efectele Programului de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2007-2013 pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2014-2020”, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:

Descarcă document -  Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014 -2020”, în vederea parcurgerii procedurii de evaluare de mediu, conform HG nr. 1076/2004, titular Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – in lb romana;
Descarcă document - Raport de mediu;
Descarcă document - proiectul de „Program de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014 -2020” (Romania – Bulgaria Cross Border Programme 2014 – 2020), – in lb. Engleza, împreuna cu Anexele la acesta:
Descarcă document - Coordination table for Romania;
Descarcă document - EUSDR External Coherence;
Descarcă document - Map of the RO-BG Cross Border area 2014-2020.
Descarcă document – Anuntul privind dezbaterea publica.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii justificate privind documentele afişate spre consultare, la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu.ro în termen de 48 de zile începând din 20 iunie 2014”, (până cel târziu la data de 7 august 2014) .

Şedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 8 august 2014, între orele 10:00-12.00, la Sala de Consiliu, sediul MDRAP, str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti. Dezbaterea este deschisă atât publicului interesat cât şi autorităţilor implicate în procedura de evaluare de mediu”.

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2014-2020”, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:

Descarcă document -  versiunea inițială a „Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014 -2020”, în vederea parcurgerii procedurii de evaluare de mediu, conform HG nr. 1076/2004, titular Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Descarcă document – Decizia etapei de încadrare privind Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014 -2020”;

Descarcă document -  Anunţ privind elaborarea primei versiuni a Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2014-2020.

Comentariile și propunerile  justificate ale publicului privind documentele afişate spre consultare, pot fi transmise până cel târziu la data de 31 mai 2014 , la adresa: mihaela.macelaru@mmediu.ro.


Vizualizati toate paginile din cadrul Programe de Cooperare transfrontaliera RO-BG 2014-2020, ordonate dupa data publicarii: