Proiectul de Ordin pentru aprobarea Planului de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSCI0251 Tisa Superioară, ROSPA0143 Tisa Superioară și al rezervației naturale RONPA0590 Pădurea Ronișoara

Data publicarii : 13 Mar 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de Ordin pentru aprobarea Planului de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSCI0251 Tisa Superioară, ROSPA0143 Tisa Superioară și al rezervației naturale RONPA0590 Pădurea Ronișoara și Referatul ce însoțește prezentul proiect.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Plan de mangement

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoană de contact: Liliana Vîrtopeanu, consilier, adresă de e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.