Proiectul de Ordin pentru aprobarea Planului de management al ROSIC0232 Someșul Mare Superior

Data publicarii : 29 Mar 2024

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Planului de management al ROSCI0232 Someșul Mare.

Proiect de ordin | Referat de aprobare | Anexa

Cetățenii şi instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate.

Persoană de contact: Liliana Vîrtopeanu, consilier, adresa de e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro