Proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

Data publicarii : 02 Jun 2022

Proiecte de acte normative, cu termen de consultare 10 zile pentru primirea propunerilor/observațiilor, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și pentru avizare și aprobare, proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, însoţit de Referatul de aprobare - instrument de prezentare şi motivare, însuşite de către reprezentantul legal al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Referat de aprobare  Proiect OM |  GHID Casarea autovehiculelor uzate

Observațiile persoanelor fizice şi juridice pot fi transmise în termen de 10 zile de la data postării pe site.
Persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) pentru primirea opiniilor, comentariilor și observațiilor este doamna Raluca Stoica, adresă de e-mail: raluca.stoica@afm.ro.