Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

Data publicarii : 04 May 2022

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului  de finanțare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, însoţit de Referatul de aprobare.

PROIECT OMREFERAT DE APROBARE I GHID DE FINANTARE

Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, cu modificările ulterioare  „Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.”

Observațiile persoanelor fizice şi juridice pot fi transmise în termen de 10 zile de la data postării pe site, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) pentru primirea opiniilor, comentariilor și observațiilor este doamna Victoria Antoci, adresă de e-mail: victoria.antoci@afm.ro