Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C3 - Managementul deşeurilor, investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, subinvestiţia I1.D. - Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini ţintele d

Data publicarii : 29 Aug 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente  Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C3 - Managementul deşeurilor,  investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat  al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune,  subinvestiţia I1.D. - Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor pentru a îndeplini  ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.606/2022.

Referat de aprobare I Proiect OM I Ghid Fabrici pt dezbatere

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este doamna Cătălina Iosub, adresă de e-mail: catalina.iosub@mmediu.ro