Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar, modificarea și completarea descrierii tehnice și a adresei, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a recepționării unor lucrări de investiții și a înscrierii în cartea funciară.

Data publicarii : 24 Aug 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectului deHotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar, modificarea și completarea descrierii tehnice și a adresei, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a recepționării unor lucrări de investiții și a înscrierii în cartea funciară.

NF I HG I Anexa1 I Anexa2 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ.

Persoana de contact este domnul Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ, telefon: 021/4089567, email: mircea.stoianescu@mmediu.ro.