Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a retrocedării.

Data publicarii : 24 Aug 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectului de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a retrocedării.

NF I HG I Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ.

Persoana de contact este domnul Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ, telefon: 021/4089567, email: mircea.stoianescu@mmediu.ro.