Proiectul de Hotărare a Guvernului privind actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Data publicarii : 22 Jun 2022

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărare a Guvernului privind actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Nota de FundamentareHotarare a Guvernului

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la MMAP - ARBDD la adresa de e-mail: rvoicu@ddbra.ro.