Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare și a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

Data publicarii : 15 Feb 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare și a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”) este doamna Liliana Ivancenco, adresă de e-mail: livancenco@ddbra.ro .