Proiectul Certej

Data publicarii : 15 Dec 2014

Informaţii privind proiectul “Exploatarea minereurilor auro – argintifere din perimetrul Certej”, comuna Certeju de Sus, judeţul Hunedoara

Procedura de reglementare pentru proiectul “Exploatarea minereurilor auro – argintifere din perimetrul Certej”, comuna Certeju de Sus, judeţul Hunedoara (denumit în continuare Proiectul Certej), titular de proiect S.C. DEVA GOLD S.A., se află în competenţa de reglementare a Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara.

Proiectul este cu impact semnificativ asupra mediului, iar activitatea ulterioară se află pe anexa nr. 1 la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia Espoo). Ministerul Mediului şi Pădurilor este autoritatea responsabilă în derularea procedurii de consultări în context transfrontieră.

Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiect (în limbile română şi engleză) poate fi consultată pe site-ul A.R.P.M. Timişoara / secţiunea Rapoarte 2011 – poziţia 10. S.C. DEVA GOLD S.A. .

Etapele parcurse de Ministerul Mediului şi Pădurilor în procedura de consultări în context transfrontieră sunt:

În conformitate cu art. 3 al Convenţiei Espoo, în septembrie 2009 M.M.P. a notificat Ungaria şi Serbia ca state posibil a fi afectate de activitatea ulterioară a proiectului şi le-a transmis documentaţia (notificare şi memoriu tehnic);

Ungaria şi Serbia au înaintat la M.M.P. aspectele considerate de ele ca fiind relevante pentru impactul transfrontieră; acestea au fost transmise în martie 2010 la A.R.P.M. Timişoara pentru a fi preluate de către titularul Proiectului Certejîn documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului în curs de elaborare;

În perioada august 2010 – februarie 2011 S.C. DEVA GOLD S.A. a înaintat la M.M.P. documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului şi completările ulterioare ale acesteia (denumită în continuare documentaţia EIA), iar M.M.P. a transmis-o în Ungaria şi Serbia pentru a fi disponibilizată publicului şi autorităţilor naţionale;

În conformitate cu prevederile art. 3 punct 8 din Convenţia Espoo, Serbia a solicitat participarea României la o şedinţă de dezbatere publică pe teritoriul naţional, iar Ungaria a transmis că doreşte organizarea a două şedinţe de dezbatere publică şi ulterior acestora, participarea la o rundă de consultări între autorităţi;

În conformitate cu prevederile art. 3 punct 8 din Convenţia Espoo, delegaţia Părţii române a prezentat la şedinţele de dezbatere publică Proiectul Certej, documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului, cu accent pe impactul în context transfrontieră, precum şi evaluarea impactului cumulat cu Proiectul Roşia Montană, astfel:

în data de 16 septembrie 2011 în localitatea Novi Knezevac, Serbia;

în zilele de 27 şi 28 septembrie 2011 la Budapesta, respectiv Szeged, Ungaria;

Scopul declarat al acestor întâlniri a fost de a răspunde întrebărilor publicului şi autorităţilor prezente; şedinţele de dezbatere publică au permis autorităţilor de mediu din statele potenţial afectate să se informeze concret asupra măsurilor propuse de S.C. DEVA GOLD S.A. pentru reducerea sau eliminarea efectelor potenţiale negative semnificative în context transfrontieră care pot apare în timpul activităţii ulterioare propuse prin Proiectul Certej;

În urma finalizării discuţiilor, Părţile au concluzionat că dezbaterile publice au fost folositoare tuturor şi şi-au atins scopul propus;

În conformitate cu prevederile art. 5 din Convenţia Espoo, M.M.P. va organiza în România, o rundă de consultări cu autorităţile de mediu din Ungaria, la o dată care va fi agreată de Părţi;

A fost transmis răspunsul final al României către Serbia în noiembrie 2011;

Reuniunea de consultări cu autorităţile maghiare a avut loc la Timişoara, în data de 08.12.2011. La finalul întâlnirii Părţile au agreat modalitatea de finalizare a procedurii de consultări transfrontieră;

Ungaria a transmis în februarie 2012 opinia finală referitoare la Proiect;

În martie 2012 Ministerul Mediului şi Pădurilor a transmis la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara adresa cu rezultatul final al consultărilor în procedură transfrontieră derulată cu Serbia şi Ungaria. Opiniile finale ale celor două state vor fi luate în considerare în procedura naţională de evaluare a impactului asupra mediului, în vederea luării deciziei.

[ 29.10.2013 ]

S.C. DEVA GOLD S.A., titular al Acordului de mediu nr.8/05.07.2012 emis de ARPM Timişoara pentru proiectul „Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej” a depus la APM Hunedoara solicitarea pentru revizuirea acestui act de reglementare, ca urmare a intenţiei de modificare a amplasamentului uzinei de procesare, restul elementelor proiectului analizate anterior, fiind neschimbate.

Informaţii referitoare la procedura naţională de revizuire a Acordului de mediu nr.8/05.07.2012 emis pentru proiect, pot fi consultate pe pagina web a APM Hunedoara http://apmhd.anpm.ro

MMSC a demarat analizarea informaţiilor suplimentare, în vederea stabilirii necesităţii de aplicare a prevederilor Convenţiei Espoo cu privire la revizuirea Acordului de mediu emis cu nr.8/05.07.2012 pentru proiect. În acest sens, au fost solicitate următoarele documentaţii:

Studiul de evaluare adecvată elaborat în conf. cu OM nr.19/2010

Tabelul 1 comparativ între aspectele din documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului care a făcut obiectul aplicării prevederilor Convenţiei Espoo în perioada septembrie 2009-martie 2012 şi Studiul de evaluare adecvată elaborat în conformitate cu OM nr.19/2010 solicitat de APM Hunedoara în procedura naţională de revizuire a Acordului de mediu nr.8/05.07.2013 emis pentru proiect

Tabelul 2 comparativ cu toate elementele proiectului care se modifică prin schimbarea amplasamentului uzinei

Plan situatie modificare amplasare uzina procesare

În urma analizării documentaţiilor, MMSC a decis că modificările propuse, respectiv modificarea amplasamentului uzinei de procesare, în limitele PUZ aprobat, nu reprezintă modificări care pot avea un impact transfrontieră negativ semnificativ asupra mediului altui stat şi, în consecinţă, nu este necesară aplicarea prevederilor Convenţiei Espoo cu privire la solicitarea de revizuire a Acordului de mediu emis cu nr.08/05.07.2012 pentru proiectul „Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej”, judeţul Hunedoara.

MMSC urmează să transmită către APM Hunedoara condiţiile necesare a fi incluse, în revizuirea Acordul de mediu emis cu nr.08/05.07.2012 pentru proiect, ca rezultat final al parcurgerii procedurii de consultări în context transfrontieră cu cele două state potenţial afectate de proiect, Serbia şi Ungaria. Procedura naţională de revizuire a acordului de mediu emis se continuă de APM Hunedoara.