Proiect Ordin pentru aprobarea recoltării în afara perioadei legale de vânătoarea a 21 de exemplare din specia cerb comun (Cervus elaphus) din cele aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1630 /2023 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2023

Data publicarii : 24 Aug 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de ordin pentru aprobarea recoltării în afara perioadei legale de vânătoarea a 21 de exemplare din specia cerb comun (Cervus elaphus) din cele aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1630 /2023 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada  iunie 2023 – 14 mai 2024.

Proiect Ordin | Referat de aprobare 

Propuneri concrete, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu sediul în Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro.