Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii

Data publicarii : 04 Nov 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul silviculturii.

Proiect de Ordonanță | Notă de fundamentare

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Persoana de contact este Dănuț Iacob, Direcția generală păduri și strategii în silvicultură, email: danut.iacob@mmediu.ro