Proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului Hotărâre a Guvernului transferarea către autoritățile administrației publice locale a responsabilității plății sumei forfetare și a penalităților cominatorii care decurg dintr-o posibilă condamnare a statului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene referitoare la evaluarea calității aerului și nefinalizarea procedurilor de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme care fac obiectul Cauzei C-301/17

Data publicarii : 28 Apr 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului Hotărâre a Guvernului transferarea către autoritățile administrației publice locale a responsabilității plății sumei forfetare și a penalităților cominatorii care decurg dintr-o posibilă condamnare a statului român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene referitoare la evaluarea calității aerului și nefinalizarea procedurilor de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme care fac obiectul Cauzei C-301/17.

Proiect OUG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice.
Persoana de contact este dna. Lăcrămioara CHIOARU, Sef Serviciu Calitate Aer, Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice, telefon: 0754 231 042, e-mail: lacramioara.chioaru@mmediu.ro.