Proiect de ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”

Data publicarii : 13 Nov 2023

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, vă transmitem atașat, în vederea postării pe site-ul MMAP, la domeniul transparență decizională, spre consultare, proiectul de ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2121/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”. 

Ordin

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Planul Național de Redresare și Reziliență.

Persoana de contact pentru primirea de opinii/propuneri/sugestii referitoare la proiectul de ordin: dl. Tiberius Emanuel Șerban, șef serviciu, adresă de e-mail: dgpnrr@mmediu.ro, telefon contact: 0732/168 015.