Proiect de Ordin privind aprobarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, al Sitului Natura 2000 ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și al ariei naturale protejate de interes național Pădurea Alexeni – cod III.2 (RONPA0850

Data publicarii : 09 Nov 2023

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Planului de management al Sitului Natura 2000 ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, al Sitului Natura 2000 ROSPA0152 Coridorul Ialomiței și al ariei naturale protejate de interes național Pădurea Alexeni – cod III.2 (RONPA0850).

Proiect de ordin | Referat de aprobare | Anexă la Ordin

Cetățenii şi instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate, email: anca.craciunas@mmediu.ro, persoană de contact: Anca Crăciunaș - Consilier superior.