Proiect de Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Data publicarii : 16 Apr 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexă

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de ordin, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva) este doamna Claudia Bălan, adresă de e-mail: claudiabalan@rnp.rosilva.ro .