Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

Data publicarii : 08 Apr 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice, proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2089/2020, însoţit de Referatul de aprobare - instrument de prezentare şi motivare, însuşite de către reprezentantul legal al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Referat de aprobareProiect OM final

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării.

Persoana de contact este: domnul Adrian STEFANESCU, adresă de e-mail: adrian.stefanescu@afm.ro