Proiect de Ordin pentru modificarea anexei nr. 4 a Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1630/2023 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2023 - 14 mai 2024

Data publicarii : 28 Feb 2024

În temeiul Legii nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de ordin pentru modificarea Anexei nr. 4 ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1630/2023 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2023 – 14 mai 2024.
       În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de ordin pentru modificarea Anexei nr. 4 ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1630/2023 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2023 – 14 mai 2024.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Propuneri concrete, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu sediul în Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.
Persoana de contact: Adrian Broșteanu, e-mail: adrian.brosteanu@mmediu.ro.