Proiect de Ordin având ca obiect aprobarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri

Data publicarii : 07 Apr 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  republicată, Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri.

Referat I OM 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Garda Nationala de Mediu – Comisariatul General

Persoana de contact:

Coaje Nicolae Cristian, email: coajeni@gnm.ro;

Guran Florin Cristian, email: florin.guran@gnm.ro.