Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

Data publicarii : 26 May 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ - teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

În termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice, persoane de contact: doamna Ecaterina Szabo, e-mail: ecaterina.szabo@mmediu.ro și doamna Corina Bogdănescu, e-mail: corina.bogdanescu@mmediu.ro, fax: 021-316.04.21