Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea derogării pentru unele exemplare din specia fazan (Phasianus colchicus)

Data publicarii : 09 May 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea derogării pentru unele exemplare din specia fazan (Phasianus colchicus).

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 3 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București.

Persoana de contact: Dicu Daniel, e-mail: cinegetic@mmediu.ro