Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.057/2020

Data publicarii : 11 Apr 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.057/2020 .

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este doamna Andreea Trofin, adresă de e-mail: andreea.trofin@afm.ro .