Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru completarea Listei programelor care se implementează pe bază de contract de delegare încheiat cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, aprobată prin Ordinul minstrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3287/2022

Data publicarii : 25 Jan 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru completarea Listei programelor care se implementează pe bază de contract de delegare încheiat cu unităţile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, aprobată prin Ordinul minstrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3287/2022.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este doamna Andreea Trofin, adresă de e-mail: andreea.trofin@afm.ro .